Načini plaćanja


U Proteini.si shopu pružalac usluga nudi sledeće načine plaćanja:

- Gotovinski prilikom preuzimanja
- Uplatom na transakcioni račun
- Preko kreditne kartice (Mastercard, Visa)

Pružalac usluga izdaje račun na trajnom mediju s raščlanjenim troškovima i obavještenjem kupcu kako odustati od kupovine te kako vratiti proizvode, ako je to potrebno i moguće.
Kupoprodajni ugovor (narudžba) je u elektronskom obliku sačuvana na serveru ponuđača te je kupcu dostupna u svakom trenutku na njegovom korisničkom profilu (Moj Profil).